• Kuleri

Braun Ltd. u themelua në vitin 2011 në Lubjanë, Slloveni. Si një kompani e re, ne fokusin e biznesit tonë në drejtim të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të cilat përfaqësojnë alternativë bashkëkohore dhe me kosto efektive për lëndë djegëse fosile.

Thelbi i biznesit tonë është e përqendruar në pompat e ngrohjes.

Pompë ngrohje është një mënyrë e eko-miqësore e shfrytëzimit të energjisë nga natyra, dmth pompat e ngrohjes janë një nga mënyrat më kosto-efektive dhe të shëndetshëm e përdorimit të energjisë alternative.

Pompat tona ngrohjes që janë tashmë instaluar mund të shihet në këto lidhje-klikoni këtu.