• Kuleri

PageLines- odvojenobox.jpg

Sanitare të ujit të nxehtë pompë ngrohje me njësi të veçanta, me kapacitet prej 2.7 kW dhe volumin e 150L është ideale për shtëpinë tuaj, sepse ajo ruan elektricitet 3-4 herë më shumë se ngrohje të rregullt me ujë përdoret në shumicën e familjeve.

karakteristikat:

bojler tabela eng jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>