• Kuleri

Pompat e ngrohjes sanitare të ujit të nxehtë janë përdorur si një zëvendësim për një ngrohës uji të nxehtë konvencionale, sepse ata të ruajtur 3 ose 4 herë më shumë energji elektrike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>